hoa-dua-can

Cách trồng và chăm sóc cây dừa cạn rũ trong chậu treo

Kỹ thuật chọn giống, gieo hạt cây dừa cạn, sau 1 tháng tách 2-3 cây/ chậu nhỏ sau đó bón phân tưới nước 2 lần/ ngày, sau 3 tháng cây sẽ ra hoa, nở quanh năm. Dừa cạn dễ trồng có thể để trước ban công...